*** Vi ønsker alle god jul og godt nytt år!***

Norges Krigsbarnforbund (NKBF) er en interesseorganisasjon for barn født i perioden 1940-1946 av norsk mor og far som tilhørte okkupasjonsmakten. NKBF ble stiftet 18.2.1986, er partipolitisk nøytralt og har medlemmer i inn- og utland.
NKBFs formålsparagraf:
Forbundets formål er å ivareta krigsbarnas interesser, drive opplysningsvirksomhet, samt yte råd og støtte til medlemmer som leter etter sin far og hans slekt.
NKBFs merkesaker:

  • Innsyn i egne arkivmapper som vanskeliggjøres av myndigheter.
  • Krigsbarnas oppvekstsituasjon som granskes av Norges forskningsråd.
  • Hjemhenting av barn fra Tyskland.
  • Hva skjedde med krigsbarn på Emma Hjorts hjem?
  • Hva skjedde med krigsbarn som myndigheter ikke klarte å adoptere vekk?
  • Informasjon om biologiske foreldre, viktig både psykisk og juridisk.
  • Uavklart statsborgerskap, identitet misbrukt av Stasi.
  • Norske myndigheter nektet adopsjon av krigsbarn i utlandet.
  • Reell farskapsfastsetting uten ekstra kostnader for våre medlemmer.
NKBF er også et forum for sosialt fellesskap, der medlemmer kan møtes, utveksle erfaringer og hente fram det beste i hverandre i vår felles kulturarv.

veienvidere
Veien videre ...web counter
web counter