Norges Krigsbarnforbund avvikles 5. mars 2016

VIKTIG INFORMASJON!
Norges Krigsbarnforbund, NKBF, avvikler sin virksomhet etter landsmøtet 5.mars 2016, etter 30 år i arbeid for krigsbarnas sak.
Vår hjemmeside vil være tilgjengelig ut året 2016. Alle henvendelser som går direkte på å finne familie i Tyskland vil bli besvart frem til avviklingen. Vi beklager at andre henvendelser
ikke lenger kan besvares.
Med vennlig hilsen
styret i NKBF


WICHTIGE INFORMATION!
Der Norwegische Verband der Kriegskinder, NKBF, schließt seine Tätigkeit nach die Jahrestagung zum 5. März 2016 nach dreißigjährigem Einsatz für die Sache der Kriegskinder endgültig ab. Unsere Homepage wird bis Ende 2016 erhalten bleiben. Alle Fragen zur Auffindung von Familienangehörigen in Deutschland werden bis zum Abschluss unserer Arbeidt beantwortet. Wir bedauern, dass andere Fragestellungen nicht mehr behandelt werden können.
Mit freundlichen Grüßen
NKBF
Vorstand

IMPORTANT INFORMATION!
We inform hereby that Norwegian War Children Federation NKBF that has been representing interests of War children for 30 years is terminating its activities after the annual meeting that
will be hold on March, 5th 2016.Our website will be available until the end of 2016. All requires concerning search of relatives in Germany will be answered within the termination day. We regret to inform that all
the other requests can no longer be answered.
Best regards
Board of NKBF

---


Norges Krigsbarnforbund (NKBF) er en interesseorganisasjon for barn født i perioden 1940-1946 av norsk mor og far som tilhørte okkupasjonsmakten. NKBF ble stiftet 18.2.1986, er partipolitisk nøytralt og har medlemmer i inn- og utland.
NKBFs formålsparagraf:
Forbundets formål er å ivareta krigsbarnas interesser, drive opplysningsvirksomhet, samt yte råd og støtte til medlemmer som leter etter sin far og hans slekt.
NKBFs merkesaker:

  • Innsyn i egne arkivmapper som vanskeliggjøres av myndigheter.
  • Krigsbarnas oppvekstsituasjon som granskes av Norges forskningsråd.
  • Hjemhenting av barn fra Tyskland.
  • Hva skjedde med krigsbarn på Emma Hjorts hjem?
  • Hva skjedde med krigsbarn som myndigheter ikke klarte å adoptere vekk?
  • Informasjon om biologiske foreldre, viktig både psykisk og juridisk.
  • Uavklart statsborgerskap, identitet misbrukt av Stasi.
  • Norske myndigheter nektet adopsjon av krigsbarn i utlandet.
  • Reell farskapsfastsetting uten ekstra kostnader for våre medlemmer.
NKBF er også et forum for sosialt fellesskap, der medlemmer kan møtes, utveksle erfaringer og hente fram det beste i hverandre i vår felles kulturarv.

veienvidere
Veien videre ...web counter
web counter